EXPOSICIÓ ACTUAL
del 3 de desembre de 2016
al 6 de gener de 2017