EXPOSICIÓ ACTUAL
del 18 de novembre de 2016
al 26 de gener de 2017