Obres del mateix artista

(65 cm x 175 cm)
(15 cm x 69 cm)
(40 cm x 180 cm)
(37 cm x 40 cm)
(25 cm x 168 cm)
(20 cm x 54 cm)