Obres del mateix artista

(32 cm x 43 cm)
(60 cm x 130 cm)
(41 cm x 163 cm)
(32 cm x 43 cm)
(20 cm x 90 cm)
(100 cm x 100 cm)